info@gradinkanegotino.com.mk
+389 43 361 652

Играта е забавно средство преку кое децата најлесно учат за себе, за другите и за светот кој ги опкружува. Таа е од голема важност за емоционалниот, социјалниот, когнитивниот и физичкиот развој.

Децата поголем дел од денот го поминува во игра, преку која ги задоволуваат имагинативно незадоволените желби и потреби. Децата во своите игри го реконструира она што го прават возрасните околу него, се обидува да ги сфатат нивните односи. Во текот на психичкиот развој на детето се создаваат предуслови и потреба од нов вид на активности кои се посложени од претходните. 

Додека децата си играат, тоа е над својата просечна возраст, како да е за глава повисоко од себе. Преку играта децата се запознаваат со различни видови активности на возрасните, учат да ги разберат чувствата и состојбите на другите луѓе, сочувствуваат со нив, стекнуваат комуникациски вештини со врсниците и постарите деца. Тоа придонесува за збогатување на сетилното искуство на детето, развој на визуелно-фигуративно размислување, имагинација и говор. Ги поставува основите за креативност. Во исто време, таа е лесна и радосна активност, што на детето му создава задоволство и го одржува во добро расположение.

Кога детето е активно и ангажирано во текот на играта, се создаваат нови неврални конекции кои се одговорни за развој на вештини за извршните функции, како што се: фокусирање, изолирање од можни попречувања, држење до информациите кои се корисни во дадениот момент за постигнување на намерата, како и за доживотно учење. Децата учат преку движење и допир, имаат потреба од богати физички и сетилни искуства. Интензивните сензорни и физички стимулации се важни за развој на синапси во малиот мозок. Овие синапси се зајакнуваат преку повторување на моторичките движења кои најчесто се дел од секојдневните игри на отворено. Затоа е важно децата колку што е можно повеќе да бидат во интеракција со  природната околина и да имаат различни моторички активности

ГАЛЕРИЈА СЛИКИ И ВИДЕА ОД ВАЖНИ НАСТАНИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА

    Во музеј Неготино         ликовна изложба                     -ЈАС ЗА МАМА -МАМА ЗА МЕНЕ      јас ја нацртав мама, таа ме нацрта мене.  06.03.2023г.

 Завршни приредби од дечињата од малите групи 

ЈУНИ 2022 г.

група БУБАМАРИ
објект ПРОЛЕТ

Група Детелинка објект Пролет

 ВОЗРАСНА ГРУПА 2018

ОБЈЕКТ ПРОЛЕТ

група Пеперутки

Мајски цвет

Завршна приредба од група Зајачиња- Мајски цвет


Во други просторни услови

                  с. Тремник

Во други просторни услови

с. Пепелиште

Во други просторни услови с. Криволак