info@gradinkanegotino.com.mk
+389 43 361 652

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Секоја година, првата седмица од месец Октомври им се посветува на децата под мотото                                                                                                                                                ДЕТСКА НЕДЕЛА
                  За таа цел, нашата градинка секоја година планира и реализира активности поврзани со детските права за правилен раст и развој во предучилишниот период.
ДЕТСКА НЕДЕЛА 03-07.10.2022г.
МОТО-ДРУГАРУВАМЕ СЕ РАДУВАМЕ