info@gradinkanegotino.com.mk
+389 43 361 652

Уписи во нашите градинки

ЈУОДГ ,,Фемо Кулаков,, уписот на деца го врши според Правилникот за прием на деца одобрен од Советот на Општина Неготино и согласно постапка за упис. Уписите се вршат во текот на целата година.

Потребни документи за уписво нашите градинки

  • пополнето Барање за упис
  • лекарска потврда за редовна имунизација
  • Досие на детето од книжара
  • податоци за здравствена состојба на детето-пополнета од матичен лекар ( во Досие стр.2)
  • лекарска потврда за моменталната состојба на детето
  • потпишување на Договор од страна на двајца старатели
Барање за упис

Превземи документ

Договор за упис

Превземи документ

Барање за испис

Превземи документ