info@gradinkanegotino.com.mk
+389 43 361 652

ЗАВРШНИ ПРИРЕДБИ

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА 2023 г.

Несекојдневен Спектакл               со кој малите џив џив матуранти   се збогуваа со градинката

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА 2015

Завршна приредба 2016г.

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА 2017

завршна приредба   2019г.

ЗАВРШНИ ПРИРЕДБИ  
      2021  ГОДИНА

ЗАВРШНИ ПРИРЕДБИ 2022 година

ГОЛЕМА ГРУПА

,,АКВАРИУМ,, 

ОБЈЕКТ МАЈСКИ ЦВЕТ

,,СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА,,

          02.06. 2022 г.

ГРУПА СОНЦЕ 

заедно со група Зајачиња
и група Мечиња

ОБЈЕКТ ТЕМЈАНУШКА

,,НА ПРОЛЕТТА СЕ РАДУВАМЕ , СО ИДНИТЕ ПРВАЧИЊА СЕ ЗБОГУВАМЕ,,

        06.06.2022 г.

ГОЛЕМА ГРУПА

ОБЈЕКТ ПРОЛЕТ

СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА

ГОЛЕМА ГРУПА

ОБЈЕКТ МАЈСКИ ЦВЕТ 

,,РАЗИГРАНИТЕ ПРИНЦЕЗИ,,

ГОЛЕМА ГРУПА 

ОБЈЕКТ ПРОЛЕТ

РАЗИГРАНИТЕ ПРИНЦЕЗИ